Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Mastergradspresentasjon: Marit Solberg

Hovedinnhold

Marit Solberg holder fredag 27. februar avsluttende presentasjon av sin mastergradsoppgave i Havbruksbiologi.
Tittel på oppgaven:
Water quality water treatment and cecycling of seawater in a scallop (Pecten maximus) hatchery

Veileder: Thorolf Magnesen
Sensor: Sveinung Fivelstad, HiB
Bisistter: Tron Frede Thingstad

Dato: 27 Feb 2009
Tidspunkt: 14.15
Sted: Møterom 329 C1, Institutt for biologi, Høyteknologisenteret