Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

MBI-forskere i Nature Reviews Cancer

Christian Dölle og Mathias Ziegler har, sammen med sine kolleger i Firenze, skrevet en flott oversiktsartikkel om NAD-metabolismens betydning for kreft i Nature Reviews Cancer

Hovedinnhold

NAD (nikotinamid-dinukleotid) - som dannes fra bl.a. vitamin B3 - har en veletablert og velkjent rolle i alle cellers metabolisme. Mindre kjent er det at NAD og dets metabolitter også har sentrale roller i cellens signalsystemer og i modifisering av proteiner. I denne oversiktsartikkelen diskuterer Dölle, Ziegler og deres kolleger siste nytt om NADs metabolisme og hvordan enzymene som er involvert kan tenkes å være mål for utvikling av nye kreftmedikamenter.