Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Naouel Gharbi disputerer

Naouel Gharbi disputerer fredag 5. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Transgenic and mutant analysis of genes associated with zebrafish eye development».

Hovedinnhold

Opponenter
Vladimir Korzh, PhD, Associate professor, Institute of Molecular and Cell Biology, Singapore
Natascia Tiso, PhD, Assistant professor, Department of Biology - University of Padova

Øvrig medlem av komitéen
Aurelia Lewis, PhD, førsteamanuensis, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen

For ytterligere informasjon se pressemelding