Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

FHL glad for ny informasjon om mikrosporider

- Det er gode nyheter at kunnskapene nå øker om ulike mikrober som kan være årsak til sykdom hos laks, slik som UiB nå har gjort angående mikrosporider, sier veterinær og direktør for helse og kvalitet i FHL, Henrik Stenwig.

Hovedinnhold

les mer i kyst.no

En mikrosporidie bak laksedødelighet

Are Nylund, Kuninori Watanabe, og Stian Nylund forteller at et nytt patogen, en mikrosporidie assosiert med sykdom, er oppdaget hos laksefisk i oppdrett i Norge.

Mye av dødeligheten man ser i oppdrett hos fisk som lider av CMS, HSMB og PD, kan sannsynligvis knyttes til tilleggsinfeksjon av slike encellete parasitter som mikrosporidier er. Les mer fra kyst.no.