Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

BIO-prisene 2013

BIO-prisene for 2013 ble presentert på BIOs julefest 6. desember 2013.

Hovedinnhold

Årets BIO-kollega 2013

Det var mange gode nominasjoner til denne prisen i år, og årets vinner ble nominert for sin kontinuerlige innsats for å skape enkle, trygge og praktiske rutiner for brukerne av BIOs labfasiliteter. Prisen gis også til hennes bidrag til BIOs helse og sikkerhet (HMS) og verneombudsaktiviteter.

I tillegg tildeles hun prisen for sitt personlige engasjement hva gjelder å bygge et godt sosialt miljø innenfor både instituttet og hennes egen forskningsgruppe. Her inspirerer og motiverer hun sine kollegaer til å bygge og vedlikeholde sosiale tradisjoner som jule- og påskelunsj, sommerutflukter, adventskalendere etc. BIO setter stor pris på hennes mangfoldige bidrag til trivsel og fellesskap.

Gratulerer Rita Karlsen!

 

Årets BIO-foreleser 2013 ( bachelornivå )

Årets foreleser ved BIO er velkjent for sin gode undervisning og dyktighet innen både fag og formidling. Dette har tidligere blitt anerkjent med både Meltzerprisen (2012) og Kristine Bonnevie-prisen (2013),  Harald Kryvi.

Kryvis nominasjon ble fremlagt av Linjeforeningen for Fiskehelse og Havbruk (LFFH) som uttalte at BIO hadde en en enestående faglig og pedagogisk ressurs i Harald Kryvi, et førsteklasses eksempel for andre forelesere.

Tildelingen Nominasjonen er basert på følgende faktorer :

• Kryvi er eksepsjonelt begavet pedagogisk . Dette gjør ham i stand til å formidle vanskelige ideer på en svært tilgjengelig måte .

• Han klarer å aktivt engasjere elevene i løpet av hans forelesninger. I stedet for å kjøre enveiskommunikasjon , genererer Kryvi gode og lærerike diskusjoner.

• Kryvi er alltid punktlig og godt forberedt for sine forelesninger. Ikke bare skaper dette et godt læringsmiljø, men det gir uttrykk for at han trives med, og er engasjert i sin undervisning .

• Kryvi har påtatt seg arbeidet med å hjelpe og støtte elevene, han organiserer spørretimer, endrer studieplanen for å hjelpe studentene med vanskelige fagområder, følger opp studentenes fremgang, og danner et sikkert og støttende rammeverk for læring rundt sine kurs .

• Det er betryggende for studenter å se at den massive akademiske bakgrunnen Kryvi har gjør at han kan svare på vanskelige spørsmål, og forklare kompliserte prosesser på en enkel og forståelig måte.

Vi sender våre gratulasjoner til Harald. Selv om han bikker 70 i 2014 håper vi å få å ha ham med oss videre i årene som kommer.

 

Årets BIO-foreleser 2013 ( masternivå ) 

Den andre foreleserprisen i 2013 går til en «nestegenerasjonslærer». Hennes nominasjon kommer fra STIM (Studentorganisasjonen for masterstudenter) og inkluderer følgende:

• Personenen er velkjent for hennes dedikasjon til sin rolle som lærerassistent. Hun gir et velkomment pust av frisk luft i løpet av kurset .

• Hun er en effektiv bro mellom forelesere og studenter, og et godt eksempel på hvordan en lærerassistent kan være aktiv i å opprettholde kommunikasjon i et kurs som per definisjon står i fare for være svært uorganisert (f.eks mange gjesteforelesere).

• Hun sørget for at kursinformasjon på " MiSide " alltid var oppdatert, så til at filene ble lastet opp, sendte påminnelser og besvarte spørsmål.

• Kursdeltakerne følte at hun tok på seg arbeide langt ut over det hun trengte for å hjelpe dem med å forbedre sine prestasjoner ved å hjelpe dem med vanskelige oppgaver, ved å ta seg ekstra tid til å gå gjennom lab-rapporter eller ved å gi tilbakemeldinger på presentasjoner utenfor forelesningene.

• Hun er alltid i stand til å gi både et smil og godt gjennomtenkte svar på eventuelle "opplagte" spørsmål fra studentene.

• Denne personen er et enestående eksempel på hvordan en lærerassistent bør være. Hennes innsats forbedret studentenes læringsubytte og understreker den kritiske betydningen av lærerassistents rolle.

Prisen går til Marta Eide for hennes arbeid i BIO216 (Toksikologi) i vår.

 

Årets publisering 2013 

Denne prisen går til en publikasjon fra en doktorgradsavhandling som ble forsvart i juni 2013. Artikkelen "Fysisk dvale i frø: gjemsel på høyt nivå? " New Phytologist, 198: 496–503, Torbjørn Rage Paulsen, med medforfattere, inkludert Göran Högstedt og Vigdis Vandvik ved BIO, foreslår en ekstra eller alternativ forklaring på funksjonen til harde frøskall. Forfatterne foreslår at det harde frøskallet kan hjelpe frø med å unngå rovdyr (i stedet for tilrettelegging av dvalen), og kan ha vært den selektive kraften bak utviklingen. Artikkelen fikk stor medieoppmerksomhet, og ble valgt som redaktørens valg i Science rundt utgivelsestidspunktet.

Gratulerer til Torbjørn, Göran og Vigdis! 

 

Spesialprisen ved BIO 2013

Denne prisen deles ut til en gruppe på tre. Disse danner en komité som har jobbet hardt i to år for å gjøre bygningene vi jobber i penere og mer attraktive enn de gjorde da vi flyttet inn. Dette er arbeid vi alle har dratt nytte av, ved å skape et arbeidsmiljø som vi kan være stolte av, og som inspirerer oss med visuelle høydepunkter fra hele biologiens verden. Utvalget er Dekorkomiteen, som ledes av Harald Kryvi, og inkluderer Solveig Thorkildsen og Beate Helle.

Tusen takk!