Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nye emnekodar på marinbiologiske og mikrobiologiske emne ved BIO

Frå og med hausten 2012 har alle marinbiologiske og mikrobiologiske emne ved BIO som har hatt MAR- og MIK-kode fått ein ny BIO-kode.

Hovedinnhold

 

Ei oversikt over emna ved BIO finn du her.
Emnenamnet er ikkje endra.