Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Velkommen til Norges største og beste biologi-institutt, Anders Goksøyr!

Molekylærbiolog og toksikolog professor Anders Goksøyr begynte som ny leder ved Institutt for biologi fra nyttår.

Hovedinnhold

av Jarl Giske og Elisabeth Lysebø

Anders Goksøyr har bred bakgrunn fra ulike aktiviteter i og rundt universitetet som bringer unik erfaring og ekspertise inn i instituttlederstillingen.

Goksøyr har sine forskningsinteresser innen marin og molekylær miljøtoksikologi, biotransformasjonsenzymer, hormonforstyrrende effekter, biomarkørutvikling og toksikoproteomikk og -genomikk. Han tok hovedfag ved Biokjemisk institutt i 1984 og dr. scient.-graden samme sted i 1987 med en avhandling om cytokrom P450-systemet hos fisk. I 1991 kom han til Høyteknologisenteret for å være med å etablere Laboratorium for marin molekylærbiologi (LMM ) og ble førsteamanuensis i fagfeltet marin molekylærbiologi (miljøtoksikologi) knyttet til Institutt for fiskeri- og marinbiologi samme år. I 1996 ble han professor. Siden Molekylærbiologisk institutt (MBI) ble etablert i 1997 gjennom en sammenslåing av LMM, Felleslaboratoriet for bioteknologi og deler av Biokjemisk institutt har Goksøyr vært ansatt der.

Goksøyr er medlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi og har en høy vitenskapelige aktivitet, men han brenner også for forskningsformidling og anvendelse av forskningsresultater. Foruten å ha skrevet to populærvitenskapelige bøker (Genenes tidsalder og DNA - det mystiske arvestoffet) har han erfaring fra Bergens Tidende som forskningsjournalist. I 1996 etablerte han Biosense Laboratories AS, et firma med utspring i bioteknologisk forskning.

BIOs nye instituttleder er opptatt av å se og utnytte nye muligheter og har gjennom hele sin yrkesaktive karriere stått bak en rekke initiativ. Blant de nyere er etableringen i 2006 av en av de første forskerskolene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Molecular and Computational Biology Research School.

Selv om han er blitt instituttleder på BIO vil Goksøyr videreføre sin forskningsaktivitet. Han tar derfor med seg sin forskningsgruppe på omtrent 10 postdocer, stipendiater og masterstudenter fra MBI og danner en ny forskningsgruppe i miljøtoksikologi ved BIO.

Goksøyr ser det som en stor og spennende utfordring å lede BIO, som målt i antall ansatte og antall studenter er Norges største biologiske institutt. Instituttet er også det biologi-instituttet i landet som produserer mest vitenskap og flest doktorgrader, og det er nasjonalt ledende blant biologimiljøene når det gjelder publikasjoner i Nature og Science. I 2009 fikk instituttet flere priser for kvalitet i utdanning og læringsmiljø, men Goksøyr er likevel opptatt av at instituttet ikke må stå på stedet hvil verken når det gjelder forskning eller utdanning. På tampen av fjoråret flyttet BIO inn i nye lokaler på Marineholmen, og samlokaliseringen i arealer med nye og moderne laboratoriefasiliteter kombinert med de menneskelige ressursene ved BIO utgjør et solid potensial for å kunne styrke kvaliteten ytterligere på BIOs forskning, forskerutdanning og utdanning de kommende årene.