Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

”Send Norge har påtatt seg et stort ansvar for bevaring av verdens skoger. Er vi rede?” Den kronikken kommer fra På Høyden. Den er skrevet av Inger Elisabeth Måren, postdoc ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Kronikken er også i klassekampen.