Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Planktonportretter - arkitektoniske undre i marin mikrobiologi

Hovedinnhold

Ellen Karin Mæhlum skriver:

Temaet for denne grafikkserien er de fantastiske encellede plankton- organismene som finnes i havets overflatelag der dagslyset slipper til. Det visuelle grunnlagsmaterialet er samlet inn via observasjoner og foto fra lys- og elektronmikroskopi av forskergruppen i marin mikrobiologi fra Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Vannprøvene er tatt utenfor Ny Ålesund på Svalbard. Kontakten med denne gruppen ble innledet der i 2007. De tok del i et stort forskningsprosjekt kalt PAME (Polar Aquatic Microbial Ecology) i forbindelse med det internasjonale Polaråret. Vårt samarbeid er basert på en felles interesse og fasinasjon for de mange utrolige former og mønstre som eksisterer i det mikrobielle universet.

Les mer.