Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Ny nasjonal forskningsinfrastruktur for NMR

Forskningsrådet bevilger 51,4 millioner til en ny nasjonal NMR plattform koordinert av UiB.

Hovedinnhold

Forskningsrådet har bevilget 505 millioner kroner til 16 nye nasjonale forskningsinfrastrukturer. En av disse er til den nasjonale NMR plattformen, NNP. Platformen skal ledes fra Kjemisk institutt her ved UiB og har hovedpartnere ved UiO og NTNU. Kronjuvelen i den nye infrastrukturen blir en 850 MHz høyfelts NMR som skal plasseres her i Bergen. Dette instrumentet gir norske strukturbiologer muligheter for å analysere struktur og dynamikk til større og mer komplekse biomolekyler enn noensinne før. Ved UiO og NTNU plasseres det i tillegg to 700 MHz instrumenter som blir to viktige arbeidshester for enklere analyser. Det gamle og slitte 600 MHz instrumentet (bildet) som har tjent oss vel siden 2004 kan derfor snart pensjoneres. 

MBI takker alle som har bidratt i prosessen, Øyvind Halskau her på MBI, våre kolleger på Kjemisk institutt og Institutt for Biomedisin, dekaner, rektorer og våre kolleger ved UiO, NTNU og de andre som har støttet opp om søknaden.

Les om denne og de andre 15 nye infrastrukturene på Forskningsrådets sider og om de andre tildelingene til UiB her På Høyden og på MatNat.