Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Henriette Aksnes disputerer

Henriette Aksnes forsvarer fredag 7. februar sin avhandling for ph.d.-graden med tittelen: N-terminal acetyltransferases NatC and NatF: cellular functions and substrates

Hovedinnhold

Fredag 7. februar, 10.15

Auditoriet VilVite, Thormølens gate 51

Les mer om avhandlingen i Henriettes pressemelding

Følgende komite er oppnevnt for å bedømme avhandling og disputas:
Professor emerita Anne-Marie Haarr
Professor Catherine Jackson, Institut Jacques Monod – UMR
Professor Kristian Prydz, Universitetet i Oslo

Leder av disputasen er Bernt Th. Walther