Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Vitenskapshistorier: Mat eller Miljø?

Hovedinnhold

Marte Haave, som fullførte Ph.d.-graden ved UiB og Nifes i vår, sier til På Høyden: ”Vi vet at det er målbare mengder miljøgifter i maten vår og i oss. Men hva betyr det om vi har litt miljøgifter i hjernen?” Les mer.