Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Prøveforlesning: Jens Borggaard Larsen

Hovedinnhold

Jens Borggaard Larsen, Institutt for biologi, vil holde prøveforelesning for ph.d. - graden over oppgitt emne:
"Metagenomics in marine microbial ecology"


Tid: Fredag 27. februar kl 10:15

Sted: Aud 101, Jahnebakken 5

Bedømmelseskomite:
Svein Rune Erga
Øyvind Larsen
Ida Helene Steen (leder)

Alle interesserte er velkommen