Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Recent warming reverses long-term Arctic cooling

John Birks og Anne Bjune er medforfattere av en artikkel som publiseres i Science i dag. I artikkelen viser syntese av flere typer data — som innsjøsediment, iskjerner og treringer brukt til å rekonstruere klimautviklingen de siste 2000 år nord for 60°N — sammen med modellering, en gradvis nedkjøling de siste 2000 år forårsaket av endringer i solinnstråling. Denne generelle nedkjølingstrenden brytes derimot i det 20. århundre av en temperaturøkning og de fire varmeste tiårene observert ligger alle i perioden 1950-2000.

Hovedinnhold

Read more in Science.