Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Senter for fremragende biologiutdanning

Venter ekspertkomité i SFU-finalen

Det nærmer seg den store dagen. Fredag 6. september kommer det internasjonale ekspertpanelet på besøk til oss for å intervjue studenter, undervisere, ledelse og representanter for de som ansetter våre kandidater, om våre planer for bioCEED (Centre of Excellence in Biology Education).

Hovedinnhold

I disse dager er arbeidsgruppens leder professor Vigdis Vandvik og co i ferd med å legge siste hånd på den utfyllende informasjonen NOKUT har bedt om. I tillegg forsøker vi å nå alle forskningsgruppene og miljøene med informasjon om søknaden vår.

Visjonen bak bioCEED er at den rivende utviklingen innenfor biologiens og biologenes rolle i samfunnet stiller nye krav, ikke bare til innholdet i biologiutdanningene, men også til hvordan vi utdanner morgendagens biologer. Målet er at utdanningene våre skal utvikle grunnleggende vitenskapelige ferdigheter og holdninger hos studentene, samtidig som de forbereder dem på å løse viktige problemer i vitenskap, industri, næring og samfunn.

bio-CEED berører alle på BIO, og mange hos partnerinstitusjonene våre (HI og UNIS). Du finner mer informasjon om bio-CEED i denne ukens BIO-info.