Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nyhet fra På Høyden

Fann resistent gen i lakselus

UiB-forskarar har klart å identifisere gena som gjer lakselusa resistent. Det vil gjere det langt lettare å få kontroll på lusa, som i tillegg til å øydelegge for oppdrettsnæringa er eit stort problem for dei ville laksestammane.

Lakselus
Foto/ill.:
Dag Hellesund

Hovedinnhold

Gjennombrotet kom etter intensiv forsking ved Lakselussenteret, Sea Lice Research Centre (SLRC) ved UiB, i samarbeid med Norges veterinærhøgskole og selskapet PatoGen Analyse AS. SLRC er det einaste senteret for forskingsdrive innovasjon ved UiB.

– Vi har identifisert resistensmekanismen for to ulike legemiddel. Det betyr at vi kan bruke heilt nye metodar for å påvise resistens i oppdrettsnæringa. Det igjen gjer det muleg å bruke rett legemiddel til rett tid. Det vil spare miljøet for stor bruk av kjemikalier, og oppdrettarane for pengar, fortel professor Frank Nilsen

 

Les hele saken i På Høyden

Se også vedlagte pressemelding fra Patogen analyse