Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Istid i nytt perspektiv

Aage Paus sier at dagens bre- og klimamodellar byggjer på teorien om at isen låg tjukt over det sentrale Skandinavia under siste istid. Men i Rondane og Dovre har forskarar frå UiB funne teikn på at dette ikkje stemmer.

Hovedinnhold

Les mer i På Høyden.