Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Kristine Hole disputerer

Kristine Hole disputerer fredag 6. september 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel er: “The N-terminal acetyltransferases NatD, NatE and NatF: Evolutionary conservation and divergence of NATs and their substrate specificities”.

Dato: Fredag 6. september

Tid: 11:45

Sted: Bikhaugsalen, Haukeland Universitetssykehus

 

Prøveforelesning over oppgitt emne samme dag  kl: 10:15

“Glycosylation of intracellular proteins in the regulation of fundamental cellular processes”

Pressemelding