Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny oppdagelse

Nyoppdaget bakterie oppkalt etter professor Jostein Goksøyr

Hovedinnhold

En nyoppdaget bakterie (Bythopirellula goksoyri) fra dyphavet har blitt oppkalt etter tidligere professor Jostein Goksøyr (1922-2000) i en artikkel av Julia Storesund og Lise Øvreås i tidsskriftet Antonie van Leeuwenhoek.

Jostein Goksøyr var en nestor i norsk mikrobiologisk forskning, og en sentral pådriver for å få anerkjent mikrobiologi som eget fagfelt. I 1966 ble han utnevnt som professor i generell mikrobiologi og opprettet da et eget institutt for faget. Han var forut for sin tid og utpekte mikrobiell økologi som et viktig strategisk satsingsfelt, spesielt studier av mikroorganismer i vann, sjø, sedimenter og jord.

Goksøyr var også en pioner innen det vi i dag kaller metagenomanalyser, og gruppen hans var en av de første i verden til å analysere arvestoff fra mikroorganismene i jord. Gruppen påviste at artsmangfoldet var mye større enn tidligere antatt. Allerede i 1967 presenterte Jostein Goksøyr den såkalte endosymbiont-teorien i det prestisjetunge tidsskriftet Nature.

Goksøyrs teorien beskriver den evolusjonære utviklingen fra mikroorganismer til avansert liv. Teorien var den gang kontroversiell, men er i dag anerkjent i de fleste forskningsmiljøer.

Artikkelen om Bythopirellula goksoyri