Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny oppdagelse

Nyoppdaget bakterie oppkalt etter professor Jostein Goksøyr

En nyoppdaget bakterie (Bythopirellula goksoyri) fra dyphavet har blitt oppkalt etter tidligere professor Jostein Goksøyr (1922-2000) i en artikkel av Julia Storesund og Lise Øvreås i tidsskriftet Antonie van Leeuwenhoek.

Jostein Goksøyr var en nestor i norsk mikrobiologisk forskning, og en sentral pådriver for å få anerkjent mikrobiologi som eget fagfelt. I 1966 ble han utnevnt som professor i generell mikrobiologi og opprettet da et eget institutt for faget. Han var forut for sin tid og utpekte mikrobiell økologi som et viktig strategisk satsingsfelt, spesielt studier av mikroorganismer i vann, sjø, sedimenter og jord.

Goksøyr var også en pioner innen det vi i dag kaller metagenomanalyser, og gruppen hans var en av de første i verden til å analysere arvestoff fra mikroorganismene i jord. Gruppen påviste at artsmangfoldet var mye større enn tidligere antatt. Allerede i 1967 presenterte Jostein Goksøyr den såkalte endosymbiont-teorien i det prestisjetunge tidsskriftet Nature.

Goksøyrs teorien beskriver den evolusjonære utviklingen fra mikroorganismer til avansert liv. Teorien var den gang kontroversiell, men er i dag anerkjent i de fleste forskningsmiljøer.

Artikkelen om Bythopirellula goksoyri