Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Rapport fra nasjonalt oppfølgingsutvalg for biologiske fag

Rapportene fra de to nasjonale oppfølgingsutvalgene ble behandlet i Divisjonsstyret for vitenskap 23. oktober. De er nå godkjent for offentliggjøring.

Hovedinnhold

Veien videre

  • Følge opp anbefalinger gjennom prosesser/ prioriteringer i Forskningsrådet, herunder budsjettforslag for 2015
  • Dialog med forskningsmiljøer, ledelse ved institusjonene samt departementene
  • Innspill til HO21-prosessen
  • Etablere forskerskole i bioinformatikk

Oppfølging av fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag 2011, Rapport fra nasjonalt oppfølgingsutvalg for humanmedisin og helsefag

Oppfølging av fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag 2011, Rapport fra nasjonalt oppfølgingsutvalg for biologiske fag