Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Markering av oppstart i BFS-prosjekt

Tirsdag 20. mars ble oppstarten av Thomas Arnesens fireårige prosjekt finansiert av Bergen forskningsstiftelse (BFS) og Universitetet i Bergen, markert ved en tilstelning ved Molekylærbiologisk institutt.

Direktør Stener Kvinnsland, Haukeland universitetssykehus, gratulerer BFS...
Direktør Stener Kvinnsland, Haukeland universitetssykehus, gratulerer BFS-stipendiat Thomas Arnesen
Foto/ill.:
Alexander Kirkeby Eieland

I gjennomgangen av prosjektet la Thomas blant annet stor vekt på prosjektets translasjonelle karakter.  Han understreket sterkt vekselvirkningen mellom klinisk kunnskap og informasjon på den ene siden og eksperimentelle modeller og metodikk på den andre siden, som en helt sentral drivkraft i prosjektet.  Han berømmet samarbeidet med Haukeland universitetssykehus/Kirurgisk institutt/Kirurgisk klinikk, og trakk linjene til det mangeårige samarbeidet mellom professor Jan Erik Varhaug Kirurgisk institutt/Kirurgisk klinikk og professor Johan Lillehaug Molekylærbiologisk institutt, som hele prosjektet bygger på.

Bergen forskningsstiftelse ved styreleder Petter Bjørstad og daglig leder Kåre Rommetveit, Molekylærbiologisk institutt ved instituttleder Rein Aasland, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved dekanus Dag Rune Olsen, Haukeland universitetssykehus ved direktør Stener Kvinnsland overbrakte sine gratulasjoner for tildelingen, og lykkeønskninger for prosjektet. 

Prosjektet er tildelt i alt 17,7 millioner kroner for en periode for fire år.

Se også omtale i sak om gaveforsterkningsmidler i PåHøyden