Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

"Molekylære" Nobelpriser i kjemi og medisin

Vi gleder oss over at det også i år er tildelt Nobelpriser som er sterkt knyttet til molekylærbiologi.

Hovedinnhold

Prisen i medisin for 2013 er delt mellom James E. Rothman (Yale University) og Randy W. Schekman (University of California, Berkeley) og Thomas C. Südhof (Stanford University) for deres oppdagelser av de molekylære maskineriene som regulerer vesikkeltransport i cellene. Dette er grunnleggende mekanismer som operer i alle slags celler og de deltar i utallige prosesser som f.eks. sekresjon av hormoner, overføring av signaler mellom nerveceller og autofagi, som er cellenes metode for å bryte ned og fjerne ødelagte proteiner og organeller. Disse mekanismene er sentralt i pensum i vårt kurs MOL201: Molekylær cellebiologi.

Prisen i kjemi er tildelt Martin Karplus (University of Strasbourg og Harvard University), Michael Levitt (Stanford University) og Arieh Warshel (University of Southern California in Los Angeles) for deres utvikling av databaserte modeller og metoder for å analysere kjemiske reaksjoner. Metodene deres kombinerer klassisk fysikk og kvantekjemi og benyttes f.eks. til å modellere proteiners dynamikk, funksjon og enzymkatalyse. De har blitt mer og mer tilgjengelige i takt med utviklingen av supercomputere. Denne pristildelingen er spesielt gledelig for vår nytilsatte professor, Nathalie Reuter, som gjorde sitt PhD-prosjekt i Karplus sin gruppe i Strasbourg. Våre bioinformatikkurs MOL204 og MOL217 gir en første innføring i bruk av slike metoder.

MBI gratulerer alle prisvinnerne!