Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Mastergradspresentasjon: Arne Sørensen Schei

Hovedinnhold

Arne Sørensen Schei holder fredag 6. mars avsluttende presentasjon av sin mastergradsoppgave i Ernæring hos akvatiske organismer i oppdrett.
Tittel på oppgaven:
Lipid class fatty acid composition, triacylglycerol
accumulation and secretion in Atlantic salmon
(Salmo salar L.) hepatocytes
– effects of fatty acids and temperature in vitro

Veileder: Bente Torstensen, Ingunn Stubhaug
Sensor: Rolf Erik Olsen, HI


Dato: 6 mars 2009
Tidspunkt: 11.00
Sted: Møterom Sildetønnen, 3. etasje, NIFES