Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Økt tilgjengelighet og nærhet for studentene

Fra 1. oktober vil alle studenter ved UiB lettere kunne administrere sine studier på web, og få annen administrativ hjelp på eget fakultet. Økt tilgjengelighet har vært noe av formålet med denne endringen.

Hovedinnhold

Les mer.