Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

MBIs pris for beste "Molecule of the Month" for 2012 gikk til Marc Niere

Marc Niere fikk årets pris for beste bidrag til MBInytts nye spalte "Molecule of the Month" for sin artikkel om molekylet Tris, som er en av molekylærbiologenes mest brukte buffersubstanser.

Hovedinnhold

Siden Januar 2012 har MBInytt hatt "Molecule of the Month" som fast spalte. "Molecule of the Month" presenterer molekyler som er sentrale i forskningen ved instituttet.  Årets beste bidrag til spalten prisbelønnes etter kriteriet om at presentasjonen skal være engasjerende, entusiastisk og forståelig for både stab og studenter. Prisvinneren får, på instituttets regning, invitere en gjesteforeleser relatert til det aktuelle molekylet.

Marc Niere fikk prisen for sin originale artikkel om Tris-molekylet, som er basis i mange av molekylærbiologenes løsninger. Tris brukes som buffersubstans fordi det har høy bufferkapasitet i pH-området 7,1 - 9,0 og derfor er godt egnet til å skape et godt bufret miljø for de biologiske makromolekyler, nær pH 7,2, som er vanlig inne i levende celler. 

Jurien la vekt på at artikkelen er "morsom, nyttig, av allmenn interesse" og påpekte at grafikken var en enkel formel, - " noe vi bare godt av".

Les Marc's artikkel her!