Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Darwin som tverrfagleg møtestad

Øyvind Fiksen og Sigrunn Eliassen sier at livet på jorda har utvikla seg gradvis gjennom milliardar av år er kanskje den største erkjenninga i mennesket si historie. Sist veke var det 200 år sidan Charles Darwin vart fødd og han blei feira verda over som eit symbol på vitskap og rasjonalitet.

Hovedinnhold

Les mer fra På Høyden.