Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
News

BIO tildelt status som Senter for fremragende utdanning

fra UiB, UNIS, IMR
fra UiB, UNIS, IMR
Foto/ill.:
NOKUT

Hovedinnhold

Fredag 8. november ble Institutt for biologi sammen med UNIS, Havforskningsinstituttet og Institutt for pedagogikk tildelt status som Senter for fremragende utdanning (SFU).

–Dette er en stor ære, og SFU-statusen vil gi oss en unik mulighet til å utvikle fremtidens biologiutdanning. Men vi er også ydmyke i forhold oppgaven, sier Vigdis Vandvik, professor ved Institutt for biologi (BIO) og koordinator for BIOs SFU-søknad bioCEED.

Gjennom senteret bioCEED skal BIO og de øvrige partnerne styrke utdanningen av framtidens biologer ved å utvikle grunnleggende vitenskapelige ferdigheter og holdninger hos studentene, samtidig som de forberedes på å løse viktige problemer i vitenskap, industri, næring og samfunn. Instituttet er tidligere tildelt Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for innføringskurset på mastergrad (BIO300).

Senter for fremragende utdanning (SFU) er den nye satsingen for å fremme fremragende utdanning ved universiteter og høyskoler. Av 24 søkere ble 8 med til finalerunden, og tre av disse har nå fått status som Sentre for fremragende utdanning. Sentrene blir tildelt 3 millioner kroner årlig som toppfinansiering. Tildeling av status som SFU gis for 5 år med mulighet for forlengelse til 10 år etter midtveisevaluering.

Visjonen bak SFU-en bioCEED er at den rivende utviklingen innenfor biologiens og biologenes rolle i samfunnet stiller nye krav, ikke bare til innholdet i biologiutdanningene, men også til hvordan vi utdanner morgendagens biologer. For å møte utfordringene vil bioCEED blant annet styrke koblingen mellom kunnskap, ferdigheter og relevans og ta i bruk helle dette «triangelet» i undervisningen. -Vi ønsker å gi studentene erfaringer med teoretisk fagkunnskap, praktiske ferdigheter og samfunnsrelevante oppgaver gjennom hele studieløpet, sier Vandvik. -Dette vil vi oppnå gjennom blant annet å fortsette satsingen på ‘felt og lab’ og tilby utplassering i forskning, forvaltning og næring.

Vandvik forteller videre at et annet viktig område innenfor SFU-en vil være å endre fra en undervisningskultur til en læringskultur. –Vi ønsker å aktivisere og engasjere studentene i egen læring, og vi vil utvikle og teste nye læringsmetoder i hele ‘triangelet’, sier hun.

Et tredje aspekt sentralt i senteret er at vi ønsker å ta med oss det beste fra forskningskulturen inn i undervisningen, sier Vandvik videre. –Vi vil legge til rette for at undervisningen i mye større grad blir et felles ansvar, vi vil kontinuerlig utvikle fagfellevurdering av undervisningen slik vi er vant til fra forskningen vår, og anerkjenne suksess innenfor undervisningsområdet. Som i forskningen ønsker vi å lage rom for diskusjon, erfaringsutveksling, læring og utvikling på en langt mer systematisk måte og i større grad enn vi gjør i dag. Som Senter for fremragende utdanning er det også viktig å dokumentere og spre kunnskap og erfaringer med biologiundervisning.

bioCEED er et samarbeid mellom biologiutdanningene ved UiB (drevet av BIO, med bidrag fra mange samarbeidspartnere på UiB og eksternt) og på UNIS (Arktisk biologi), Program for universitetspedagogikk og praksisfeltet (representert ved Havforskningsinstituttet, men med en rekke viktige forsknings-, nærings-, og forvaltningsinstitusjoner), samt våre samarbeidspartnere i inn og utland.

Les mer fra UiBs Aktuelt         Mer fra På høyden

Mer info om bioCEED 

Personer i bildet under: Anders Goksøyr (instituttleder Institutt for biologi, UiB), Terje  Mørland (direktør i NOKUT), Birgitte Jordahl (statssekretær i Kunnskapsdepartementet), Arild Raaheim (professor Institutt for pedagogikk, UiB), Vigdis Vandvik (senterleder bioCEED), Ole Jørgen Lønne (avdelingsleder Arktisk biologi, UNIS), Ole Arve Misund (direktør UNIS), Pernille Bronken Eidesen (nestleder bioCEED). Foran fra v: Tone Ulvatn (student Institutt for biologi) og Magnus Svendsen Nerheim (student Institutt for biologi).