Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Studieopphold på UNIS

Et kurs på UNIS gir en unik mulighet til å møte engasjerte studenter fra hele verden, i tillegg til at man møter fagfolk som er eksperter på forskjellige felt.

Foto/ill.:
Anders Lansén

Hovedinnhold

skrevet av Trine S. Jensen og Anders Lanzén

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) – verdens nordligste institusjon for forskning og høyere utdannelse, ble opprettet i 1993 og har i dag omtrentlig 350 studenter hvert år, hvorav ca 50% er utenlandske. Utover semesterkurser i arktisk biologi, -geologi, -geofysikk og -teknologi, tilbyr UNIS også kortere kurser. Et av de mest relevante er kanskje arktisk mikrobiologi (AB-327). I år deltok studentene Trine S. Jensen og Anders Lanzén fra oss på BIO og vi håper selvfølgelig på mange flere neste gang dette kurset arrangeres. Dette er et kurs som har gått omtrent hvert annet år siden 1996, men som i år for første gang ble arrangert av David Pearce. Han hadde satt sammen et team av forelesere som hver og en var eksperter på forskjellige emner innen arktisk og/eller antarktisk mikrobiologi.

Blant foreleserne kan blandt annet nevnes Antonio Alcami fra Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa i Madrid som fortalte om viktigheten av virusregulering i de korte næringsnettene som finnes i arktiske innsjøer. Som en del av kurset tok vi vannprøver fra innsjøer på Kapp Linné. Antonio demonstrerte senere under en laboratorieøvelse hvordan man påviser tilstedeværelsen av virus (bl.a. T4).

Birgit Sattler fra Institute for Økologi ved Universitetet i Innsbruck lærte oss at det finnes liv på de mest utenkelige steder, som for eksempel i breis, hvilket også ble demonstert i felt.

Sammen med BIOs Lise Øvreås dro vi ut i båt for å hente sediment og vannprøver som senere ble analysert i laben.

Matthias Zielke fra BIOFORSK tok oss også med ut i felt bl.a. for å måle nitrogenfiksering av cyanobakterier.

UNIS tilbyr studenter kurs som legger vekt på praktisk arbeid, både i lab og felt. Det har vært veldig spennende å få se mikroorganismene i sitt rette element. Et kurs på UNIS gir en unik mulighet til å møte engasjerte studenter fra hele verden, i tillegg til at man møter fagfolk som er eksperter på forskjellige felt. Et kurs på UNIS er veldig sosialt, og en fantastisk mulighet til nettverksbygging.

Lær mer.