Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale om UNESCO biosfæreområdet i Nordhordland er underskrevet.

Avtalen ble underskrevet under Regionrådets møte i Gulen med fylkesmann Lars...
Avtalen ble underskrevet under Regionrådets møte i Gulen med fylkesmann Lars Sponheim og samtlige ordførere og rådmenn fra de 9 kommunene som vitner.
Foto/ill.:
BIO

Hovedinnhold

Av Peter Emil Kaland

Torsdag 13. juni undertegnet rektor Sigmund Grønmo og regionrådsleder Jon Askeland en samarbeidsavtale mellom UiB og Regionrådet for Nordhordland og Gulen.

Avtaleseremonien representerte den formelle starten på prosjektet som har som mål at UNESCO  etablerer Norges første biosfæreområde i Nordhordland.

UNESCO har gjennom vel 40 år opprettet 612 «Man and Biosphere Reserves» i 119 land. Et biosfæreområde skal bidra til bærekraftig bruk av naturressursene av hensyn til framtidige generasjoner. Områdene skal fungere som «kreative laboratorier» for å prøve ut nye måter å leve moderne med mindre belastning på miljøet. UNESCO har pekt på at vårt land forvalter høye natur- og kulturverdier og store naturressurser, og ut fra dette gitt tydelig signal om at Norge bør slutte seg til dette internasjonale samarbeidet.

Nordhordland peker seg ut som et svært aktuelt område for programmet, med den varierte naturen fra høyfjellsområdet i Stølsheimen, via fjord- og kystlandskapet til olje/gass feltene i Nordsjøen. En forutsetning for biosfæreområder er nær kontakt mellom forskning og samfunnet. Universitetet i Bergen har over lang tid gjennomført forskningsprosjekter i Nordhordland innen en lang rekke fagområder. Denne kunnskapsbanken blir viktig både når søknaden skal utarbeides og for oppstart av nye forskningsprosjekt når biosfæreområdet er blitt etablert.

UiB har fått hovedansvaret for utviklingen av søknaden i nært samarbeid med regionen. Den første kvalifiseringssøknaden skal innsendes til den norske UNESCO-kommisjonen våren 2014. Dersom søknaden blir godtatt vil Nordhordland få status som Biosfærekandidat. Hovedsøknaden til regjeringen vil ta inntil 3 år å utarbeide.

Regionrådet for Nordhordland og Gulen er prosjekteier og har ansvar for den praktiske organiseringen av prosjektet inkludert engasjement av prosjektleder i Nordhordland. Professor emeritus Peter Emil Kaland er faglig koordinator ved UiB for arbeidet med søknaden.