Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Mistanke om multiresitens

Det er mistanke om at et anlegg i Nord-Trøndelag har fått lus som er resistent både mot badbaserte og mot oralbaserte lakselusmidler.

Hovedinnhold


Frank Nilsen, fra Institutt for biologi, sier at det er mistanke om at et anlegg i Nord-Trøndelag har fått lus som er resistent både mot badbaserte og mot oralbaserte lakselusmidler. Men verken Mattilsynet, Veterinærhøyskolen eller Havforskningsinstituttet vet mer enn hva ryktebørsen forteller.

Les mer fra Kyst.no.