Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Bør byte prøvar

Universitetet i Bergen og Veterinærinstituttet har påvist ulike typar ILA-virus i eit anlegg i Sør Troms.

Hovedinnhold

Are Nylund, fra Institutt for biologi sier at Universitetet i Bergen og Veterinærinstituttet har påvist ulike typar ILA-virus i eit anlegg i Sør Troms. -I slike samanhengar bør vi byte materiale og analysere på ny, seier Are Nylund ved Universitetet i Bergen.

Les mer i Kyst.no

Forskarane må samarbeide

I en annen artikkle sier han at Veterinærinstituttet og Universitetet i Bergen har fått ulike forskingsresultat. No vil næringa at dei samarbeidar og analyserar kvarandre sitt materiale.

Les mer i Kyst.no