Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Lifetime Achievement Award til professor John Birks

Professor John Birks ble nylig hedret for sin fremragende innsats gjennom en lang vitenskapelig karriere med Lifetime Achievement Award fra International Paleolimnology Association.

Foto/ill.:
H Birks

Hovedinnhold

Medaljen, som er det synlige beviset på hederen, ble overrakt under det 12. internasjonale paleolimnologisymposiet i Glasgow 22. august i år av den nåværende og den tidligere presidenten i The International Paleolimnology Association, professor Rick Battarbee og professor John Smol.

Smol beskrev Birks som en fremragende vitenskapsmann, kollega, lærer og skribent som har hatt en betydelig og unik påvirkning på paleolimnologien. Birks endret retning på paleolimnologisk forskning da han i 1980-årene introduserte nye numeriske teknikker som gjorde det mulig å rekonstruere endringer i tidligere tiders kjemiske forhold i innsjøer basert på fossile diatomeer. Teknikkene er nå standard i paleolimnolgiske laboratorier verden over. Birks bidrag og betydning kan beskrives som enorm, sa Smol. Han trakk også fram Birks kontinuerlige vilje til å hjelpe kolleger og spesielt unge studenter i å forstå de numeriske metodene i paleolimnologi til tross for at han i følge Smol må være en av de travleste forskerne i verden. Birks redaktøransvar i Journal of Paleolimnologi ble også trukket fram. Han er en unik leder og rollemodell for yngre forskere.