Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Supat Thongjuea disputerer

Fredag 17. januar disputerer Supat Thongjuea for ph.d.-graden.

Hovedinnhold

Tid: 10.15

Sted: Auditorium 2, Realfagbygget

Supat har vært stipendiat ved CBU, med Boris Lenhard som veileder.  Han jobber for tiden ved University of Oxford.

Less mer om avhandlingen i pressemeldingen

Bedømmelseskomité:

Professor Nathalie Reuter, Molekylærbiologisk institutt/CBU (leder)

Professor Chi Wai So, King's College, London

Research Fellow Boris Adryan, University of Cambridge