Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Oppfinnsomme biologer får pris

To lag fra Institutt for biologi er tildelt Hordaland fylkeskommunes oppfinnerpris for 2013. Professor Karin Pittman ble den første kvinne som fikk prisen, en pris hun deler med Bjarne Ravnøy. Professor Frank Nilsen og overingeniør Per Gunnar Espedal var vinnerne av den andre oppfinnerprisen. Begge vinnarlagene har fått prisen for utvikling av diagnoseverktøy til bruk i oppdrettsnæringen. (Foto: Eivind A. Pettersen, På Høyden)

Hovedinnhold

 

Karin Pittmanns forskning på fiskens slimhinne har resultert i en metode for å slimteste og måle helsetilstanden hos fisk. Innovasjonsarbeidet har resultert i at bedriften Quantidoc er etablert, og det er dette firmaet ved Pittmann og Bjarne Ravnøy som får prisen for oppfinnelsen "Mucosal Mapping". Pittmann er den første kvinnen som får fylkeskommunens oppfinnerpris.

Frank Nilsen og Per Gunnar Espedal får oppfinnerprisen for oppfinnelsen «Gentest for resistent lakselus» som er utviklet i Lakselussenteret, Sea Lice Research Center, i samarbeid med Norges veterinærhøgskole og PatoGen Analyse AS. Senteret er UiBs eneste Senter for forskningsdrevet innovasjon, og målsetningen er å bidra til økt verdiskaping innenfor havbruksnæringen gjennom å finne en god og bærekraftig løsning på utfordringene lakselusen skaper for næringen. Pristildelingen viser at samarbeidet i senteret mellom forskningsmiljøet og næringen gir resultater.

Prisen ble utdelt av fylkesordfører Tom-Christer Nilsen under fylkestingets møte 11. desember. Oppfinnerprisen skal bidra til å synliggjøre og belønne kreativitet, innovasjon og verdiskapning i Hordaland.

Juryen besto av Astrid F. Selsvold, (fylkesutvalget), Hanne Wetland (Innovasjon Norge), Frode Nergaard Fjeldstad (NHO), Tone Røkenes (Senter for nyskapning, Høgskolen i Bergen), Jan Olav Ormberg (Acapo) og Kine Bratli Dale (LO). I sin begrunnelse sier juryen at «Hordaland er en sterk fiskeri- og akvakulturregion, og et nasjonalt senter for marin forskning og utvikling (FoU) og utdanning. I år var det flere gode søkere fra den marine næringen, så gode at juryen valgte å dele prisen. De fremragende oppfinnerne kommer fra samme forskningsmiljø».

Se også På Høydens dekking av tildelingen.