Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Professor Nathalie Reuter

Nathalie Reuter har tiltrådt som professor i molekylærbiologi fra 1. Oktober 2013.

Hovedinnhold

Nathalie Reuter har vært forsker og gruppeleder ved MBI og Computational Biology Unit (CBU) med stipend fra Bergens Forskningsstiftelse siden Oktober 2009 med prosjektet: "Structural bioinformatics of proteins: From the atomic level to the pathophysiological function".

Reuter fikk sin doktorgrad ved Université Henri Poincaré, Nancy, Frankrike, i 1999. Hun var post-doc i teoretisk kjemi ved Max-Planck Institut für Kohlenforschung, Mülheim and der Ruhr, Tyskland, og deretter forsker ved det franske Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Hun kom til Bergen i 2003 og ble gruppeleder ved CBU

Professor Reuters forskningsfelt er innen beregningsbasert strukturbiologi (computational structural biology) og hun bruker supercomputeren CrayParallab til å modellere proteiners dynamikk, struktur og funksjon. Nathalie er spesielt opptatt av å modellere hvordan proteiner interagerer med biologiske membraner og hvordan deler av proteinene beveger seg i forhold til hverandre.