Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

MBI-Sars seminar, Alexandre Micoulet: Nano- and micro-systems for biomedicine

Hovedinnhold

Velkommen til høstens første fredagsseminar!

Alexandre Micoulet er Forsker ved the Cellular Networks Group, Institutt for Biomedisin, UiB

Kaffe, te og snacks serveres fra ca. 13.15