Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Ola Bjelland - Avdelingsleder ved Marine Harvest Labrus

Hovedinnhold

Fra UIB og BIO har jeg også tatt med meg “kritisk tenkning” som er nyttig i jobben min.

Navn: Ola Bjelland

Nåværende jobb: Avdelingsleder (yngel og stamfisk) ved Marine Harvest Labrus

Utdanning: Master i biologi – integrert praktisk-pedagogisk utdanning

Hva gjør du nå?
Jeg jobber i Marine Harvest Labrus i Øygarden. Her produserer vi berggylte som brukes i bekjempelse av lakselus. Stamfisken vår er villfanget og lysstyrt slik at den gyter tre ganger per år. Stamfisken gyter naturlig i gytekar og eggene blir samlet på gytematter. Mattene blir deretter plassert i inkubatorer der larvene klekkes. Larvene blir videre overført til kar der den får levendefôr og senere formulert fôr. Etter metamorfosen blir fisken overført til større påvekstkar der fisken blir fôret frem til ferdig størrelse. 
Arbeidsoppgavene mine er hovedsakelig planlegging og gjennomføring av den daglige driften knyttet til stamfisk- og yngelavdelingen.

 

Hva er du mest fornøyd med i jobben din? 
Det er veldig spennende å arbeide med en fiskeart som er ny i oppdrettssammenheng. Dette byr både på biologiske og tekniske utfordringer og gjør at vi stadig må utvikle oss og finne nye løsninger. I tillegg er det også veldig kjekt å tilhøre “Labrusgjengen”, da vi har et godt arbeidsmiljø på anlegget.

 

Hvilken relevans har det du har lært ved BIO og UiB for deg i jobben du har nå? 
Min utdannelse i biologi og akvakultur har gitt meg et kunnskapsgrunnlag som er svært  relevant i forbindelse med arbeidet mitt med fisk. Fra UIB og BIO har jeg også tatt med meg “kritisk tenkning” som er nyttig i jobben min.

 

Har du tips/råd til de som studerer nå utfra dine erfaringer? 
Selv har jeg god erfaring med arbeid i kollokviegrupper. En velfungerende kollokviegruppe er en vinn-vinn situasjon for alle deltagerne. Et annet tips er å søke relevant sommerjobb/deltidsjobb så raskt som mulig. Dette kan være en fordel i jobbsøkingen etter endt studie.

 

Hvilke minner har du fra studietida på BIO? 
Jeg har mange gode minner fra studietiden. De beste minnene fra BIO har jeg fra lesesalen der vi arbeidet det siste året. Her var det god stemning, sterk kaffe, sjokoladekjeks og mye hardt arbeid.

 

Hva skrev du masteroppgave om? 
Vekst og øyeskader hos ung kveite (Hippoglossus hippoglossus) – betydningen av fordeling av fôr og tetthet.