Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
News

Junior Teacher's Seminar 2014

Signe og Ingvill var verter for årets Junior Teacher's Seminar! Alle Junior Teachers var "invitert" (= seminaret er obligatorisk), og nesten alle møtte opp. Vi fikk anledning til å diskutere de beste sidene ved undervisning, i tillegg til sider ved undervisningen som motivasjon, kollokvier og karaktersetting. Dette er andre året vi arrangerer Junior Teacher's Seminar, og vi håper det blir et fast arrangement hver vår.

MBI Junior Teacher's Seminar 2014
MBI Junior Teacher's Seminar 2014 Foto: Gunhild Brubakken & Rein Aasland Opphavsrett: Gunhild Brubakken & Rein Aasland

Hovedinnhold