Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterpresentasjon - Cathrine Smørås

Betydning av Paranucleospora theridion og Salmonid Alfavirus (SAV) for utvikling av sykdom hos Atlantisk laks (Salmo salar L.)

Masterpresentasjon – Cathrine Smørås

Hovedinnhold

Integrert masterprogram i fiskehelse

Tittel på oppgaven: Betydning av Paranucleospora theridion og Salmonid Alfavirus (SAV) for utvikling av sykdom hos Atlantisk laks (Salmo salar L.) - Dobbelsmitte av laks med P. theridion og SAV, og betydning av temperatur for densitet av P. theridion i laks.

Veileder: Are Nylund.
Sensor: Stein Mortensen. Intern sensor: Rune Waagbø.

 

Alle interesserte er velkommen.