Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterpresentasjon - Kristin Almås

Immunologi i oppdrettet berggylt (Labrus bergylta) smittet med atypisk Aeromonas salmonicida

Masterpresentasjon – Kristin Almås

Hovedinnhold

Integrert masterprogram i fiskehelse

Tittel på oppgaven:
Immunologi i oppdrettet berggylt (Labrus bergylta) smittet med atypisk Aeromonas salmonicida

Veiledere: Øyvind Brune Vågnes og Ivar Hordvik.
Sensor: Stein Mortensen. Intern sensor: Heidrun Wergeland.

Alle interesserte er velkommen.