Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterpresentasjon - Gunvar Mikkelsen

Changes in Norway pout (Trisopterus esmarkii) abundance and distribution under warming conditions in the Barents Sea

Avsluttende masterpresentasjon Gunvar Mikkelsen - Masterprogram i marinbiologi (akvatisk økologi)

Main content

Tittel på oppgaven:
Changes in Norway pout (Trisopterus esmarkii) abundance and distribution under warming conditions in the Barents Sea

Veiledere:
Dr. Edda Johannesen, Institute of Marine Research, Bergen
Dr. Geir Odd Johansen, Institute of Marine Research, Bergen
Dr. Espen Johnsen, Institute of Marine Research, Bergen
Professor Arild Folkvord, University of Bergen

Sensor: Torstein Pedersen (UiT). Intern sensor: Jeppe Kolding.

 

Alle interesserte velkommen!