Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterpresentasjon - Maria Lima

EFFECTS OF FERTILIZERS ON THE SPECIES COMPOSITION OF BRYOPHYTES IN GRAZED PASTURES IN ROGALAND, NORWAY

Avsluttende masterpresentasjon av Maria Lima - Masterprogram i biologi (biodiversitet, evolusjon og økologi)

Hovedinnhold

Tittel på oppgaven:EFFECTS OF FERTILIZERS ON THE SPECIES COMPOSITION OF BRYOPHYTES IN GRAZED PASTURES IN ROGALAND, NORWAY

Veiledere: John-Arvid Grytnes (BIO) og Kristian Hassel (NTNU)

Sensor: Heidi Iren Saure (NLA Lærerhøyskolen). Intern sensor: Kjersti Sjøtun

Alle interesserte velkommen!