Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Brent og ubrent plantemateriale - Undersøking av to treskipa hus frå førromersk jernalder på prosjektet Hove-Sørbø i Sandnes

Avsluttende masterpresentasjon i biologi - biodiversitet, evolusjon og økologi av Maria Svendsen

Hovedinnhold

Tittel på oppgaven:
Brent og ubrent plantemateriale - Undersøking av to treskipa hus frå førromersk jernalder på prosjektet Hove-Sørbø i Sandnes

Veiledere: Kari Loe Hjelle, Lisbeth Årøsch-Danielsen og Eli-Christine Soltvedt

Sensor: Mons Kvamme. Intern sensor: Jeppe Kolding.

Alle interesserte velkommen!