Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterpresentasjon - Ida Kessel Nordgård

Microbial winter and spring bloom dynamics in a high Arctic fjord

Avsluttende mastereksamen i marinbiologi - akvatisk økologi Ida Kessel Nordgård

Hovedinnhold

Tittel på oppgaven:
Microbial winter and spring bloom dynamics in a high Arctic fjord

Veiledere: Tove Gabrielsen, Anna Vader og Aud Larsen.

Sensor: Ole-Kristian Hess-Erga, NIVA. Intern sensor: TBA.

 

Masteroppgaven blir presentert på UNIS der arbeidet er gjennomført.

 

 

Alle interesserte velkommen!