Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterpresentasjon - Henrik Handal Dørum

Motivert for å lære –en studie av biologistudenters syn på egen læring

Avsluttende masterpresentasjon - Integrert lektorutdanning Henrik Handal Dørum

Hovedinnhold

Tittel på oppgaven:
Motivert for å lære – en studie av biologistudenters syn på egen læring

Veileder: Tom Olav Klepaker

Sensor: Marianne Presthus Heggen. Intern sensor: Karin Pittman

Alle interesserte velkommen!