Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterpresentasjon - Babro Taraldset Haugland

FAUNAL COLONIZATION OF SUBMARINE MINE TAILINGS: An Intertidal Experiment to Investigate the Influence of Sediment Organic Carbon Content

Avsluttende masterpresentasjon i marinbiologi - marin biodiversitet - Barbro Taraldset Haugland

Main content

Tittel på oppgaven:
FAUNAL COLONIZATION OF SUBMARINE MINE TAILINGS: An Intertidal Experiment to Investigate the Influence of Sediment Organic Carbon Content

Veiledere: Andrew Sweetman og Henrik Glenner.

Sensor: Dr. Daniel Jones. Intern sensor: Thorolf Magnesen.