Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterpresentasjon - Eivind Schartum

FROM FOOT TO FILTER - CTENIDIAL ORGANOGENESIS AND IMPLICATIONS FOR FEEDING IN POSTLARVAL EUROPEAN FRESHWATER PEARL MUSSELS (MARGARITIFERA MARGARITIFERA)

Avsluttende presentasjon av masteroppgaven i biologi - biodiversitet, evolusjon og økologi Eivind Schartum

Main content

Tittel på oppgaven:
FROM FOOT TO FILTER -
CTENIDIAL ORGANOGENESIS AND IMPLICATIONS FOR FEEDING IN POSTLARVAL EUROPEAN FRESHWATER PEARL MUSSELS (MARGARITIFERA MARGARITIFERA)

Veiledere: Per Johan Jacobsen, Karin Pittman og Harald Kryvi.

Sensor: Geir Helge Johnsen, Rådgivende Biologer. Intern sensor: TBA.

 

Alle interesserte velkommen!