Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nyhet

Svamper avslører nye trekk hos vår felles stamfar

Sars forskere med ny banebrytende forskning i Nature

MajaAndSofia with sponges
Maja Adamska og Sofia A. V. Fortunato med forskningsobjektet
Foto/ill.:
Maja Adamska

Hovedinnhold

En oppdagelse gjort av forskerne Sofia A. V. Fortunato; en tidligere BIO master og PhD student, Marcin Adamski, Sven Leininger, Jing Liu og Maja Adamska ved Sars senteret og deres samarbeidspartnere ved Universitetet i St. Andrews har gitt ny innsikt i historien til dyrenes felles forfar.

Teamet ledet av Adamska har sekvensert genomene til to tidligere ustuderte kalksvamper funnet i Norske farvann. Resultatene viser at gensekvensene som regulerer embryoutvikling hos kalksvampene skiller seg fra horn- og kiselsvamper ved at de inkluderer ParaHox gener.

ParaHox gener er viktige i embryoutviklingen av en organisme, og når de uttrykkes i en celle "forteller" de cellen dens identitet, både dens funksjon, om den skal bli en hjernecelle, blodcelle eller har en annen funksjon, og dens posisjon, om den skal være i hodet, halen eller et annet sted. Man har tidligere trodd at disse genene utviklet seg etter svampene delte seg fra linjen som til slutt ledet til høyere organismer, men med oppdagelsene til forskerne fra Sars senteret er det trolig at man nå må gjøre endringer i kapittelet om vår felles stamfar.

Sars forskerne har også undersøkt funksjonen til ParaHox genene ved å se på aktiviteten deres under svamputviklingen. Resultatene viser at de ser ut til å spille en rolle i utviklingen av det som tilsvarer svampenes fordøyelsessystem, den samme funksjonen ParaHox gener har i høyere organismer. Vi har dermed ytterligere bevis for at ParaHox gener har spilt en viktig rolle i dyrs utvikling, helt fra våre første forfedre levde i havet for over 600 millioner år siden. 

Funnene fra Sars og St Andrews viser viktigheten av å undersøke organismer som ofte blir oversett, for å kunne si mer om hvordan vår historiske og evolusjonære slektslinje egentlig ser ut.

Les mer om arbeidet i 30. oktober utgaven av Nature.