Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nyhet

Se BIO-konferanse foredragene igjen her!

Streaming via Universitetsbiblioteket i Oslo

FlyndreKryvi
Foto/ill.:
Harald Kryvi

Hovedinnhold

BIO-Konferansen 2014 ble holdt på UiO 7. november og ble streamet live.

Opptak av foredragene og debatten finnes her 

 

Programmet var:

09:05 – 09:45 Fotoforedrag om det fantastiske livet i havet!  
Frank Emil Moen, marinbiolog og saksprosaforfatter. Egersund

09:45 – 10:30 Havet - klodens største sammenhengende økosystem - er også en viktig del av klimasystemet. Betraktninger rundt fysikk og biologi i havet.
Cecilie Mauritzen, forskningsdirektør i Det Norske Veritas GL

10:30 – 11:00 De største truslene mot det marine mangfoldet 
Dag O. Hessen, professor CEES,  Universitetet i Oslo

11:30 – 12.00 Samfunnsmessig betydning av marint mangfold med hovedvekt på fisk.
Olav Sigurd Kjesbu, Direktør Hjortsenteret Bergen (et forskningsnettverk mellom Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Nansensenteret og Uni Research) 

12:00 – 12:30 Et kritisk blikk på norsk forvaltning av havet
Maren Esmark, generalsekretær i Norges Naturvernforbund

12:30 – 13:00 Plastforurensning og marin forsøpling – internasjonalt og i Norge 
Magnus Svendsen Nerheim, masterstudent, marin forsøpling, Universitetet i Bergen

13:00 – 13:15 Utdeling av Bonnevieprisen

14:15 – 15:00 Hvordan påvirker norske fiskerier og fiskeoppdrett det biologiske mangfoldet?
Henning Røed, marinbiolog og freelance forfatter

15:00 – 15:30 Miljøeffekter av oljeutvinning
Jonny Beyer, forsker NIVA.

15:45 - 16:30: Hvordan bør vi forvalte havet og havressursene?
Paneldebatt m/ Frank Emil Moen, Dag O. Hessen (UiO), Olav Sigurd Kjesbu, Jonny Beyer (NIVA) og  Olav Aga (Natur og Ungdom). Ordstyrer: Henning Røed

 

 

Tid og sted:   Fredag 7. november, kl 09.00-17.00 i Georg Sverdrups hus, Auditorium 1. Universitetet i Oslo Blindern.
Påmelding:  Konferansen krever påmelding og prisen er for lunsj og forfriskninger kr 350,- (250.- for medlemmer og 60,- for studentmedlemmer, begrenset med studentplasser). 
Arrangør: Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Realfagsbiblioteket og Institutt for biovitenskap ved UiO.