Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nyhet

Plastforurensning og marin forsøpling

Forskning ved BIO

Plastforurensning Rekvika 2010
Rekvika (Tromsø) våren 2010
Foto/ill.:
Bo Eide

Hovedinnhold

I forbindselse med Fagleg Pedagogisk Dag 2015 holdt tidligere masterstudent ved BIO, Magnus Svendsen Nerheim, foredrag om marin forsøpling. 

Foredraget finnes som vedlegg til høyre på siden.

Filmen fra begynnelsen av foredraget kan finnes her: http://www.midwayfilm.com/